Katecheza W Sieci
Katecheza Mały Katechizm Modlitwa Wiara i Nauka Chrześcijanin Online

Nasze lekcje religii

Mały Katechizm:


Dziesięć Przykazań Bożych (Dekalog)
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem Sakramentów Świętych
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

Siedem darów Ducha Świętego
1. Mądrość
2. Rozum
3. Rada
4. Męstwo
5. Umiejętność
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

Pięć warunków dobrej spowiedzi
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Przykazania Kościelne
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Trzy Cnoty Boskie
1. Wiara
2. Nadzieja
3.Miłość

Siedem grzechów głównych
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Tajemnice Różańca Świętego
CZĘŚĆ RADOSNA
1. Zwiastowanie Matce Bożej
2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa w Betlejem
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

CZĘŚĆ ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemówienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ BOLESNA
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
5. Pan Jezus umiera na Krzyżu

CZĘŚĆ CHWALEBNA
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi

Modlitwy


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie
Święć się imię Twoje
Przyjdź królestwo Twoje
Bądź wola Twoja
Jako w niebie, tak i na ziemi
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
I nie wódź nas na pokuszenie
Ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą
Błogosławionaś Ty między niewiastami
I błogosławiony owoc
Żywota Twojego Jezus
Święta Maryjo, Matko Boża
Módl się za nami grzesznymi
Teraz i w godzinę
Śmierci naszej. Amen

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze
I na wieki, wieków. Amen
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua
sicut in caelo, et in terra.
Patrem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos demittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen

Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus
ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora
mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spirituo Sancto
sicut erat in principio, et nunc, et semper
et in saecula saeculorum. Amen

Wiara i Nauka


Katalog chrzecijańskich stron

^